PIELĘGNACJA I ANALIZA DANYCH

Standaryzacja i weryfikacja poprawności danych, deduplikacja i porządkowanie baz

Analiza odsprzedaży

Analiza odsprzedaży polega na zbieraniu danych o odsprzedaży produktów od dystrybutorów do odbiorców (np. sklepów). Wspiera działy handlowe i działy analiz badając rzeczywistą odsprzedaż produktów, jej kierunek. Pozwala na lepsze planowanie działań marketingowych czy budowanie programów motywacyjnych skierowanych do sklepów.

Czytaj dalej

DEDUPLIKACJA DANYCH

Deduplikacja danych polega na znalezieniu takich samych rekordów pomimo różnic, błędów i literówek w zapisie. Duplikaty powstają przy ręcznym wprowadzaniu danych na skutek literówek a także przy łączeniu różnych baz danych.

Czytaj dalej

STANDARYZACJA DANYCH

Standaryzacja danych polega na ujednoliceniu formy zapisu oraz weryfikacji poprawności względem słownika danych. Dzięki standaryzacji poprawia się jakość danych oraz podnosi się skuteczność wyszukiwania informacji w bazie.

Czytaj dalej

USŁUGI PROGRAMISTYCZNE

Oferujemy usługi programistyczne z zakresu tworzenia systemów w oparciu o bazy danych. Nasze doświadczenie obejmuje tworzenie i wdrażanie systemów opartych o wykorzystujących technologie do analizy, prezentacji danych oraz integrujących dane z różnych systemów.

Czytaj dalej